Asset Publisher Asset Publisher

sprzedaż

W Nadleśnictwie Strzyżów prowadzona jest sprzedaż drewna, a w okresie świątecznym również sprzedaż choinek.

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna realizowana jest w oparciu o obowiązujące Zarządzenie Nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27.09.2013 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowych Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Aktualnie obowiązujące ceny drewna znajdują się w załączniku poniżej.

 

Nadleśnictwo Strzyżów informuje, że w związku z zawieszeniem w 2015 roku produkcji szkółkarskiej w Leśnictwie Godowa, nie prowadzi sprzedaży sadzonek.