Lista aktualności Lista aktualności

W miejscowości Gnojnica, otwarto przebudowaną drogę leśną.

Uroczystość oddania do użytku drogi po przebudowie odbyła się 17 września br. w miejscowości Gnojnica, niedaleko Ropczyc. Wzięli w niej udział przedstawiciele Lasów Państwowych, miejscowi włodarze i poseł oraz lokalna społeczność. Wydarzenie otworzył Andrzej Modliszewski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzyżów, który przywitał wszystkich uczestników. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Grażyna Zabrobelna, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Kazimierz Moskal, Poseł na Sejm RP, Witold Darłak, starosta ropczycko-sędziszowski, Bolesław Bujak, Burmistrz Miasta i Gminy Ropczyc, ks. Marek Kędzior, proboszcz Parafii Św. Urszuli Leduchowskiej w Ropczycach, Wojciech Niwa, przewodniczący osiedla Granice oraz wykonawca inwestycji Andrzej Zawiślan. Nadleśniczy w krótkich słowach scharakteryzował teren Nadleśnictwa Strzyżów i leśnictwa, przez które przebiega droga, przedstawił dotychczasowe władanie drogą oraz opisał wykonaną inwestycję. Koszty przebudowy drogi pokryło w całości Nadleśnictwo Strzyżów. Głos zabrali również przybyli goście wypowiadając się przychylnie o zrealizowanym remoncie i jego znaczeniu dla społeczeństwa. Podziękowania, m.in. za przyznanie środków na remont, na ręce Dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP w Krośnie złożył poseł, przedstawiciele samorządu oraz mieszkańcy. Obecny na uroczystości ksiądz poświęcił drogę wyrażając w słowach modlitwy prośbę o bezpieczne korzystanie z drogi.

Droga leśna Gnojnica-Poręby Chechelskie przebiega przez kompleks leśny, w którym gospodarkę leśną prowadzi Nadleśnictwo Strzyżów. Udostępnia ona przyległy teren oraz umożliwia krótszy dojazd do domostw położonych na osiedlu Ropczyce-Granice. Mieszkańcy tego osiedla, a także okolicznych wsi od lat korzystali z drogi. Zabiegali również o poprawę jej nawierzchni i poszerzenie. Obecny stan techniczny drogi zapewni im znacznie dogodniejszy przejazd przez las. Przebudowana droga z pewnością posłuży także innym osobom odwiedzającym ten kompleks. Przyjeżdżający na spacer do lasu bądź na grzyby znajdą tutaj dobre warunki do bezpiecznego zaparkowania.