Lista aktualności Lista aktualności

Poezja z przyrodą w tle

Natura, to źródło natchnienia dla twórców sztuk różnych

Tezy tej dowiodła niewątpliwie twórczość laureatów I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Piękno przyrody polskiej: Las – ptak – łąka”. Finał tego konkursu, zorganizowanego przez Związek Literatów Polskich i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, odbył się 15 września br. w sali edukacyjnej Nadleśnictwa Strzyżów.

Przybyłych na uroczystość gości powitał gospodarz miejsca – Nadleśniczy Andrzej Modliszewski. Spotkanie rozpoczęła prezentacja ukazującą związki poezji, kultury i sztuki z lasem, będącym źródłem natchnienia dla twórców. Przedstawił ją prowadzący spotkanie – Edward Marszałek, Naczelnik wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej w RDLP w Krośnie. Następnie odczytano wyniki konkursu oraz wręczono nagrody zwycięzcom. Czynności tej dopełnili przedstawiciele organizatorów konkursu – Artur Królicki, Zastępca Dyrektora RDLP w Krośnie oraz Mieczysław Arkadiusz Łyp, prezes Oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie. Z ich rąk nagrody pieniężne odebrały obecne na spotkaniu: Anna Piliszewska z Wieliczki – laureatka I miejsca, Iwona Świerkula z Warszawy – laureatka II miejsca oraz Halina Kurek ze Zręcina – laureatka III miejsca. Wśród zaproszonych gości obecni byli również członkowie, poeci O/ZLP Rzeszów, jury konkursowe, przedstawiciele instytucji kultury z powiatu i regionu, lokalni poeci, nauczyciele i uczniowie szkoły muzycznej oraz laureatki konkursów recytatorskich ze strzyżowskiego liceum.

Zgromadzeni na spotkaniu mogli również zapoznać się z twórczością poetów biorących udział w konkursie. Wiersze Anny Piliszewskiej recytowały z niezwykłym przejęciem uczennice liceum. Laureatki drugiego i trzeciego miejsca zaprezentowały swoje wiersze osobiście. Na krótką chwilę sala w nadleśnictwie wypełniła się poezją, a na twarzach gości malowało się skupienie. Każdy kolejny wers przenosił zasłuchanych na łono natury – do lasu, na łąkę, nad strumień czy w przestworza pomiędzy szybujące ptaki. Poetycką atmosferę dopełniły doznania muzyczne. Uroczystość uświetnił bowiem koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzyżowie. Dźwięki smyczków, gitarowych strun oraz melodie wygrywane na klarnecie, saksofonie i fortepianie, ponownie pozwoliły zgromadzonym przenieść się w tajemniczy świat przyrody. Koncert spotkał się z wielkim aplauzem publiczności, która nagrodziła bardzo młodych muzyków i ich nauczycieli, oklaskami na stojąco. O, pięknie przyrody polskiej, którą z właściwą sobie wrażliwością, opisują poeci, przypominała także wystawa zdjęć fotograficznych Michała Kuta. Jego obrazy, to efekt podglądania dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku. Program zakończył się poczęstunkiem i miłym towarzyskim spotkaniem, podczas którego goście wymieniali się wrażeniami z przeżywanego wydarzenia.

Piątkowy wieczór w Nadleśnictwie Strzyżów zapisał się w pamięci nie tylko, jako finał konkursu poetyckiego. W ten dzień, spotkały się ze sobą sztuka i przyroda, poezja i las, których nierozerwalny związek łączy natchnienie.