Lista aktualności Lista aktualności

Nowy rok, nowe znane zadania

Czas świąteczno-noworoczny za nami, a przed nami 2019 rok!

Rozpoczął się nowy rok gospodarczy, a co za tym idzie przystąpiliśmy do dobrze, nam leśnikom, znanych obowiązków. Początek roku, to w leśnictwie przede wszystkim intensywny czas prac przy pozyskaniu drewna. To na zimową porę roku, poza okresem wegetacyjnym, przypada największa intensywność prac przy wycince drzew. Prac, które mają na celu bądź przerzedzenie zwarcia drzewostanu bądź przygotowania miejsca do posadzenia nowych drzewek. Zwłaszcza podczas tych zadań, jak i innych wykonywanych w lesie, bardzo ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to zarówno terenowych pracowników Służby Leśnej oraz pracowników firm wykonujących usługi leśne dla nadleśnictwa. Dla pracowników biurowych początek roku to też intensywny czas – czas sporządzania różnorakich sprawozdań. W ciągu roku leśnicy będą wykonywać jeszcze inne prace gospodarcze polegające na sadzeniu nowych drzewek, grodzeniu i pielęgnacji upraw leśnych. A ponadto, w planach jest dla przykładu remont i naprawa drogi leśnej, utrzymanie szlaków operacyjnych udostępniających kompleks leśny czy zbudowanie nowej wiaty turystycznej. Na bieżąco wykonywane są naprawy elementów tworzących infrastrukturę turystyczną, takich jak ławki i stoliki oraz wiaty na polach turystycznych. Corocznie wielu leśników jest angażowanych w wydarzenia promocyjno-edukacyjne podczas pikników, festynów czy innych uroczystości, w których leśnicy biorą udział. Nie inaczej będzie pewnie i w tym nowym roku.

Wiele zadań przed nami, tych o których wiemy, i tych które wynikną w ciągu roku. Życzymy sobie i wszystkim osobom, które z pracą leśników spotkają się, dobrej współpracy. Jednocześnie składamy wszystkim noworoczne życzenia: Pomyślności w Nowym Roku 2019!