Lista aktualności Lista aktualności

Nie wypalajmy traw!

To nasz, leśników, coroczny apel o niewypalanie nieużytków

Okres przedwiośnia i wczesnej wiosny, to czas kiedy obserwuje się wzmożone wypalanie traw. Podpalanie łąk i nieużytków, spalanie trawy i pozostałości roślinnych, to proceder, który wciąż się powtarza, zarówno w terenach wiejskich, jak i podmiejskich. W świadomości społeczeństwa prawdopodobnie nadal funkcjonuje mit, że spalenie zeschłej roślinności użyźni glebę. Nic bardziej mylnego. Dla innych osób z kolei, jest to sposób na pozbycie się z gruntu resztek roślinności. Tymczasem wypalanie nie służy przyrodzie, a wręcz przeciwnie, szkodzi jej. Wypalenie wierzchniej, najżyźniejszej próchniczej warstwy gleby powoduje obniżenie jej wartości użytkowej nawet na kilka lat. Wysoka temperatura uśmierca organizmy żyjące w wierzchniej warstwie gleby, których nie widać, a które wpływają na jej kondycję. Poza tym ginie wiele gatunków owadów, płazów i gadów, pisklęta ptaków oraz małe ssaki (młode zające, nornice, krety, jeże, pisklęta czajek i skowronków, kolonie mrówek, biedronki). Wypalane tereny łąk i nieużytków sąsiadują z obszarami leśnymi. Często ogień przenosi się z tych miejsc do lasu. Suche trawy po zimie palą się szybko i ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie, a zatem prawdopodobieństwo zapalenia się lasu jest bardzo duże. Niejednokrotnie przy spalaniu traw giną ludzie, którzy są odpowiedzialni za wzniecenie pożaru. Straty powstają też w zabudowaniach ludzkich. Takie sytuacje stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz angażują służby przeciwpożarowe. Ponadto, wypalanie oprócz tego, że to niechlubny proceder, jest też prawnie zakazane. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody, wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk lub szuwarów jest zakazane, a osoby dopuszczające się tego czynu podlegają karze aresztu albo grzywny.

O szkodliwości wypalania można jeszcze wiele pisać, przywoływać nowe argumenty. Najważniejsze jest jednak podnoszenie świadomości w społeczeństwie oraz piętnowanie tego procederu. Dlatego corocznie apelujemy i przypominamy o tym, aby zaniechać wypalania.