Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs przyrodniczy już po raz dwunasty

Owoce i szyszki drzew leśnych w głowach gimnazjalistów.

W Zespole Szkół w Dobrzechowie, 8 czerwca br., odbył się już po raz dwunasty Gminny Konkurs Przyrodniczy. Jest on nakierunkowany na młodzież gimnazjalną z terenu Gminy Strzyżów oraz ma na celu poszerzanie wiedzy nauk przyrodniczych. Jak corocznie organizatorami konkursu byli Zespół Szkół w Dobrzechowie i Nadleśnictwo Strzyżów.

W tegorocznym konkursie udział wzięło sześć drużyn składających się z uczniów klas gimnazjalnych. Zawodnicy musieli wykazać się w 10 konkurencjach obejmujących nauki ścisłe. Nadleśnictwo Strzyżów, jako jeden ze współorganizatorów przygotowało zadanie z dziedziny nauk leśnych. Polegało ono na rozpoznaniu gatunków drzew liściastych po owocach z nasionami oraz gatunków drzew iglastych po szyszkach. Wśród eksponatów prezentowane były szyszki takich drzew jak: modrzew europejski, świerk zwyczajny, jodła pospolita, sosna zwyczajna, sosna czarna oraz świerk biały. Wśród owoców z nasionami można było rozpoznać lipę drobnolistną, klona zwyczajnego, klona jawora, buka zwyczajnego, graba pospolitego oraz wiąz górski. Zadanie to wzbudziło niemałe trudności, jednak nie miało ono jedynie na celu sprawdzenia wiedzy gimnazjalistów, ale również stanowiło element edukacyjny. Po zakończeniu konkurencji zawodnikom przedstawiono istotne różnice między owocami, szyszkami gatunków drzew leśnych oraz zwrócono uwagę na ich cechy charakterystyczne.

W konkursie zwyciężyli uczniowie z Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Miejskim Zespole Szkół w Strzyżowie. Drugie miejsce ex aequo zajęli uczniowie z Gimnazjum Publicznego w Zespole Szkół w Dobrzechowie oraz z Gimnazjum Publicznego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Godowej. Trzecie miejsce zdobyli uczniowie z Gimnazjum Publicznego w Zespole Szkół w Grodzisku.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody w postaci książek o tematyce leśnej oraz gadżety promocyjne.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom konkursu udziału i chęci utrwalania wiedzy przyrodniczej.

 

tekst: Sabina Kozak