Lista aktualności Lista aktualności

Harwester w lasach Nadleśnictwa Strzyżów

Od kilkunastu dni na terenie naszego nadleśnictwa przy ścince drzew pracuje harwester. To wielooperacyjna maszyna ścinkowo-okrzesująco-przerzynająca. Jak wygląda taki harwester? Na maszynie bazowej o podwoziu gąsienicowym lub kołowym jest posadowiony żuraw hydrauliczny, o wysięgu od 7 do 10 metrów, na którym jest zawieszona głowica obróbcza. Wysięg żurawia jest podyktowany przede wszystkim wielkością ścinanych drzew. W przypadku ścinania drzew o dużej miąższości, grubszych jest konieczne zastosowanie większej, cięższej głowicy i co się z tym wiąże żurawia o mniejszym wysięgu. Mniejsze głowice są stosowane do ścinki drzew o mniejszej średnicy, cieńszych. Harwester obsługiwany jest przez operatora, który steruje poszczególnymi układami maszyny posługując się między innymi joystickami. Trzeba też zaznaczyć, że współczesne harwestery są maszynami w bardzo dużym stopniu skomputeryzowanymi.

Harwester, umożliwia maszynową ścinkę drzew, w praktyce zastępuje pracę pilarza w lesie. W warunkach naszego nadleśnictwa problemem w wykorzystaniu harwestera może być jednak struktura gatunkowa drzewostanów. A mianowicie, lasy z przewagą gatunków liściastych, na przykład buka, oraz drzewa o dużej masie. W takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie ścinki przez drwala.

W naszym nadleśnictwie wykorzystanie harwestera w pracach ścinkowych, to nowość. To pewnego rodzaju eksperyment użycia i sprawdzenia tej maszyny w trudnym, podgórskim terenie, o często mocno ukształtowanej rzeźbie oraz jak wspomniano powyżej, w drzewostanach z dużym udziałem gatunków liściastych. Pierwsze doświadczenia mamy już za sobą. W jednym z leśnictw maszyna pracuje od kilkunastu dni. W związku z tym, zaprezentowaliśmy pracę harwestera pracownikom terenowym Służby Leśnej z pozostałych leśnictw oraz przedstawicielom zakładów usług leśnych wykonujących usługi na rzecz nadleśnictwa. W prezentacji wziął udział również dyrektor ekonomiczny z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz kadra kierownicza z sąsiedniego Nadleśnictwa Kołaczyce.